Aktuality


28. 3. 2017

4. seminář - setkání s rodiči

Vážení rodiče,

Zveme vás už ve středu 29. 3. 2017 od 16.30 hodin na další setkání s odborníkem v rámci čerpání evropských dotací.
Tentokrát přivítáme ve třídě Obláčků Mgr. Petru Mejstříkovou Sulkovou - zástupkyni ředitele pro 1. stupeň ZŠ Dobřichovice.
Budete mít možnost načerpat cenné informace před zápisem vašich dětí do 1. třídy.
Těšíme se na vaši účast.

15. 3. 2017

Probouzení jarních skřítků


11. 3. 2017

Další přednáška

a konzultace k testům školní zralosti

V pondělí 13. března od 16.30 hodin vás zveme na v pořadí už 3. tématickou přednášku- setkávání rodičů s odborníky.
Tentokrát nás navštíví Mgr. Jana Pelinka Doksanská a bude hovořit na téma Školní zralost. Po skončení budete mít možnost osobní konzultace nad výsledky testů vašich dětí, které předškoláci ze třídy Obláčků absolvovali v pátek dopoledne.
Těšíme se na váš zájem a případné otázky k tématu.

24. 2. 2017

Preventivní program

zdravé zoubky

V souvislosti s plněním podtématu "Holka nebo kluk vlastně je to fuk" z našeho Školního vzdělávacího programu nás ve čtvrtek dopoledne navštívily ve školce dvě studentky oboru zubní lékařství s preventivním programem Zdravé zoubky. Děti si vyslechly pohádku o smutném zoubku a samy přišly na to, proč tento zoubek nemá důvod ke smíchu. Dostalo se jim ukázky na velkém modelu čelisti a obřího kartáčku jakým pohybem jednotlivé zoubky čistit. Pak už došlo k samotnému procvičování vlastními zubními kartáčky.
Zkuste si spolu se svými dětmi zodpovědět jednoduché otázky:
1)Jak dlouho trvá takové správné čištění zubů?
2)Jak zkontrolujeme, že jsou zuby čisté?
Věříme, že děti, které se programu zúčastnily, budou znát správnou odpověď a poradí vám...
Příští čtvrtek pokračujeme preventivním programem "Zdravé nožky".
A tak lze říci, že názorným, zábavným a pro děti přijatelným způsobem si osvojujeme povědomí o našem těle, jeho růstu, proměnách, jeho částech, funkcích některých orgánů, smyslů. Také se učíme rozlišovat co našemu tělu prospívá a co mu naopak škodí. Uvědomujeme si, že pohybem a zdravou stravou nemají bacily šanci.
Děkujeme, že i doma si s dětmi o těchto tématech povídáte. Vždyť co je v životě důležitější, než péče o naše zdraví.
Ve fotogalerii brzy najdete pár snímků z této akce.

6. 2. 2017

Předplavecký výcvik třídy Obláčků

v Příbrami

Třída Obláčků, doplněná o dvě nejstarší děti ze třídy Sluníček zahájí předplavecký výcvik ve Středisku plavecké výuky Příbram.
Přestože rodiče těchto dětí obdrželi podrobné informace, uvádím znovu to nejdůležitější:
Plavat budeme každé úterý v těchto termínech:
7.2.
21.2.
28.2.
7.3.
14.3.
21.3.
28.3.
4.4.
celkem 8 lekcí. neplaveme 14.2.-termín jarních prázdnin na Praze -západ
Přivádějte své děti včas, nejpozději v 7.50 do MŠ, u autobusu děti NEPŘEBÍRÁME, respektujete prosím.
V batůžku pití, dále plavky, osušku, neklouzavé boty k vodě.
Svačinu dostanou děti školkovou.
Holčičky musí mít dlouhé vlasy vždy staženy do gumičky.
Děti nemohou mít žádné řetízky ani náramky.
Vyhřátý autobus na nás bude čekat na parkovišti před bazénem.
Děkujeme a těšíme se na společné sportování.

6. 2. 2017

Novela školského zákona

Zde se můžete informovat o novinkách, vyplývajících z novely školského zákona.

2. 2. 2017

Masopust

sobota 4. února odpoledne

Tancuj, tancuj medvěde, masopust se povede!V sobotu 4. 2. 2017 vystoupíme s dětmi na letovském masopustu.

Sraz: 13. 30 hodin u mateřské školy

Společně odejdeme na náves.

Vystoupí všechny děti se společným masopustním pásmem
a také děti z tanečního kroužku s country tanečkem.
Sledujte nástěnky v jednotlivých šatnách s požadavky na potřebné oblečení.
Těšíme se na společnou masopustní veselici.

2. 2. 2017

Cyklus besed s rodiči

Vážení rodiče,

v průběhu 2. pololetí školního roku pro vás uskutečníme 6 odborně zaměřených tématických setkání.
Cílem této aktivity je poskytnout vám dostatečný prostor a dostatek informací pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s přípravou a nástupem vašich dětí do základní školy.
Připravili jsme pro vás setkání s odborníky na problematiku:
vývoje řeči
psychologie vzájemné komunikace rodič-dítě-škola
školní zralost
emoční zralost a inteligence
praktická doporučení před zápisem do ZŠ
praktická doporučení od učitelky 1. třídy

Všechny přednášky s prostorem pro vaše dotazy jsou hrazeny z dotace EU - Šablony pro MŠ.
Máte tak výjimečnou příležitost zdarma získat potřebné informace. Věříme, že si vyberete z nabízených témat a těšíme se na společná setkání.
termíny a lektoři:
1.Mgr. Martina Barchánková 18.1.2017, 16.30 Vývoj řeči
2. Mgr. Martina Barchánková 8. 2. 2017 16.30 Psychologie vzájemné komunikace
3. Mgr. Jana Pelinka Doksanská 13.3. 2017 16.30 Školní zralost
4. Mgr. Petra Mejstříková Sulková, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň
ZŠ Dobřichovice 29. 3. 2017 Informace před zápisem do ZŠ
5. Mgr. Lenka Papáčová, 26. 4. 2017 Emoční a sociální zralost
6. Mgr. Petra Vitoušová, učitelka 1. A ZŠ Dobřichovice, 10. 5. 2017 Praktické informace pro rodiče nastávajících prvňáčků

8. 1. 2017

Cvičení v hale JojoGym

ve středu 11. 1. 2017

Ve středu dopoledne se děti z obou tříd vystřídají při cvičení v gymnastické hale Jojogym v Dobřichovicích.
Děti ze třídy Obláčků odjedou od školky už 8.30 hodin, přiveďte je proto včas. V 9.00 jim už začíná cvičební hodina. Cestu zpět při příznivém počasí absolvují pěšky jako náhradu za zrušený výlet do Karlštejna.
Děti ze třídy Sluníček pojedou obě cesty autobusem.
Svačina školková.
Budeme potřebovat batoh s pitím a přezutím a převlečením vhodným na cvičení.
Všechny náklady na halu, trenéry i dopravu jsou hrazeny z prostředků Spolku přátel MŠ Lety.

8. 1. 2017

Tříkrálové koledování

fotky ve fotogalerii

Loni jsme založili tradici tříkrálového koledování, letos jsme v ní pokračovali. Děti z obou tříd se přestrojily do podoby tří mudrců, kteří putovali do Betléma. My jsme obešli náves, zazpívali, označili dveře některých stavení známou značkou K+M+B. Počasí krásně zimní a my se držíme hesla, že je dobré tradice dodržovat.
Ve fotogalerii si můžete prohlédnout, jak jsme si to užili.

6. 1. 2017

Výlet ZRUŠEN!!!

Z důvodu silného větru jsme se rozhodli dnešni výlet do Karlštejna ZRUŠIT.

Děkujeme za pochopení.

2. 1. 2017

Tříkrálová dílna v Karlštejně

ve středu 4. 1. 2017

Ve středu 4.1.2017
pojede pouze třída OBLÁČKŮ na tříkrálovou tvořivou dílnu do Muzea betlémů v Karlštejně.
Sraz na řevnickém nádraží: v 7. 30 hodin
do batůžku: pláštěnku, svačinu a pití

návrat na oběd do školky, svačina ten den nebude dětem účtována.
prosíme, přijďte na nádraží včas a přízpůsobte obuv i oděv dětí aktuálnímu počasí.
Dílnička 50,- Kč/dítě bude hrazena z provozu MŠ.
Důležité upozornění: zakupte svému dítěti zpáteční jízdenku Řevnice - Karlštejn.
S hromadnou jízdenku nekupujeme z těchto důvodů:
nemůžeme prokázat které děti nejsou šestileté,
na jednoho dospělého mohou jet pouze dvě děti zdarma,
nevíme předem, kolik se nás na nádraží sejde.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na společné zážitky.

28. 12. 2016

Vzpomínka na Vánoční cinkání

Video z vánočního cinkání najdete:

sluníčka - zde,
obláčky - zde
a společně sluníčka a obláčky - zde

19. 12. 2016

Přání krásných Vánoc

Vánoce jsou krásné svátky
vracejí nás v čase zpátky...


Vážení rodiče, přejeme vám návrat do času dětství,
her a vánočních překvapení, prožitých společně s vašimi dětmi.
Do nového roku mnoho štěstí a radosti.

My si ještě společně
užijeme pěkné okamžiky:
V úterý zdobime stromeček zviřátkům
Ve středu jdeme na divadlo Pohádkový Betlém
Ve čtvrtek možná zavítá do školky Ježíšek a také s koledou obejdeme náves

Provoz školky pak bude přerušen od 23. 12. 2016.
Poprvé v novém roce se sejdeme v pondělí 2. 1. 2017

8. 12. 2016

Vystoupení dětí 11. 12. od 16 hodin

"Těším se, těším, že přijdou zas

Vánoce bílé, ten krásný čas..."Vážení rodiče,
zveme vás na letovskou náves v neděli 11. prosince odpoledne, přijďte si užít stříbrnou neděli spolu se svými dětmi.
Děti zazpívají, zarecitují a zatančí, společně si zazpíváme, děti vystoupí v 16 hodin, přijďte určitě dříve, v prodejním stánku vám nabídneme vánoční výrobky dětí a na zahřátí přidáme vánoční punč a dobrou náladu.
Těšíme se na společné adventní setkání.

8. 12. 2016

Zdobení perníčků

i tohle umí naše rodiče

Další poděkování patří mamince od Kryštofa z Obláčků. Víme o ní, že je zdatná cukrářka. Požádali jsme ji tedy, zda by nepřišla dětem ukázat, jak se zdobí perníčky, které si děti napekly a chceme je nabídnout v našem stánku na Stříbrnou neděli.
Deniska Neprašová nejenže ochotně souhlasila, ale i bílky našlehala, ozdobné cukříky přinesla, trpělivě ukázala a pak zdobila a zdobila a ještě také fotila a dětem předvedla, jak šikovné má ruce a jak krásné řemeslo ovládá.
Ve fotogalerii jsou moc povedené fotografie, na kterých je vidět s jakým zaujetím a radostí se dětem dařila tato vánoční ruční práce.
Moc děkujeme.
Za všechny naše děti.

8. 12. 2016

Mikuláš netradičně

aneb co umí naše rodiče

V pondělí zažily naše děti i my dospělí netradiční mikulášskou nadílku.
O nevšední zážitek se zasloužili dva "obětavci" z řad rodičů - paní Kabilková v roli nadpozemsky krásného Anděla, pan Dostál jako Mikuláš a naše milá paní knihovnice Petra se převtělila do roztomilého čertíka, kterého se nemusel opravdu nikdo bát.
Zážitek byl o to bezprostřednější, protože jsme děti nemusely předem nijak organizovat, zrovínka jsme cvičili v sokolovně, jako každé pondělí, když zazvonil zvonek a vstoupily tyto tři bytosti...
Čertovi jsme hned na začátku slíbili že "budem hodní, elce pelce, čerte, vrať se do pekelce" a Mikuláši společně zazpívali písničku. Pak se mohlo začít s nadílkou. Pro svůj balíček si přišly až na Vašíka ze Sluníček úplně všichni. Nikdo se nebál.
Nebylo čeho. Tak laskavý a moudrý Mikuláš, kterého by nám mohla závidět nejedna školka si s dětmi rozuměl na první pohled.
Pak přišel čas na mikulášskou diskotéku a tentokrát bylo místa na tancování a dovádění dost. Musím říci, že to byl pro děti i nás dospělé silný zážitek. Pokud se najdou rodiče, kteří mají tolik pochopení a najdou si čas na radost dětí, je to vzácné.
Čerte, Mikuláši a Anděli,

děkujeme

a těšíme se napřesrok.

Ve fotogalerii jen malá ukázka.
Mikulášské balíčky byly hrazeny z poloviny Spolkem přátel a z poloviny z provozu MŠ.

22. 11. 2016

Tvořivá adventní dílna


18. 11. 2016

Svět nekončí za vrátky cvičíme se zvířátky

Od 28.11. budeme s dětmi z obou tříd cvičit každé pondělí v letovské Sokolovně.Děti budou každé pondělí potřebovat batůžek a v něm:

sportovní obuv do tělocvičny ( nejlépe jarmily pro snadné obouvání)
tepláky
láhev s pitím se šroubovacím uzávěrem

Celý cvičební rok nás bude provázet 5 zvířátek, která si pro nás připravila mnoho úkolů. Ty budeme plnit nejen v tělocvičně, ale třeba i na vycházkách nebo ve třídě.
Po jejich splnění nalepíme do cvičebního deníku krásnou samolepku.
Metodickou podporu i sešity nám zdarma poskytla Česká obec sokolská.
Těšíme se společné sportování, posilování vytrvalosti a snahu něco nového se naučit.
Maminkám děkujeme, že každé pondělí připraví svým dětem vše potřebné.

"Sportujeme rádi každý den.

ten, kdo se chce přidat, ať jde rychle sem.

Cvičení je velká zábava,

ten kdo chce, sportuje, je to paráda."


7. 11. 2016

Na Svatého Martina

husa nejlíp zazpívá

A my nejen zazpíváme, ale i zatancujeme na posvícení na letovské návsi:

Kdy? v sobotu 12. listopadu 2016

Kde se sejdeme? 13. 20 hodin před MŠ

V kolik vystoupíme? cca 13. 45 hodinTěšíme se na společné zážitky.

1. 11. 2016

Dobrý den, dobrý den, dýňový dnes bude den

ve čtvrtek 3. listopadu

Byla jednou jedna dýně, byla dobrá hospodyně.
Ráda jedla, vodu pila a pěkně se kulatila...

Ve čtvrtek dopoledne:

přijdeme do školky v oranžovém

budeme se hýbat, abychom nedopadli jako tlustá dýně

vyrobíme a ochutnáme zdravou dýňovou dobrotu

vyrobíme si dýňovou lucerničku-

potřebujeme si z domova přinést skleničku od džemu, přesnídávky - čistou, bez papírové nálepky


31. 10. 2016

Vánoční fotografování

ve středu 9. 11. 2016


23. 10. 2016

Houbohledy nezklamaly

krátká zpráva z výletu

Otevírám les, navštívím ho dnes. Stromy, šišky, pařízky, najdu houby na řízky.
Les Houbohledy nás nezklamal. I když je to autobusem, co by kamenem dohodil, takový kouzelný les se hned tak nevidí...nejříve jsme šli cestičkou úzkou, tajemnou, pěkně husím pochodem s očima doširoka otevřenýma, bylo trošku šero. Zakrátko se před námi otevřela mýtinka s odpočivadlem jako pro zálesáky. Tam jsme nakrátko zabivakovali, svačina od Marcelky chutnala tak nějak líp než ve školce...pak cesta ke krmelci, vždyť neseme nasbírané kaštany pro zvířátka.
Na pařezu mlok, už mírně ospalý zimou, nechal se vyfotit a prohlédnout od každého, kdo měl zájem. Houbičky tančily své houbí tance na pařezech i v listí. A když jsme přišli na kraj lesa, nevěřili jsme vlastním očím: 42 hříbků v mechu, přesně jako dětí na dnešním výletě. Jako v pohádce, sníme, nebo bdíme??? Jen paní učitelka Pavla se tajemně usmívá, jen ona ví, protože nedaleko odtud bydlí. A tak jsme si každý "utrhli" svého hříbka a mohli jsme začít stavět obydlí pro lesní skřítky nebo jinou havěť...
Takhle spokojené děti - to je sen každé učitelky...
Les nás nezklamal. A podzimní příroda se předvedla v celé kráse. Ve fotogalerii jsme pro vás zachytily několik okamžiků.

16. 10. 2016

Výlet do lesa


16. 10. 2016

Jak dopadla

naše III. brigáda?

Jak jste se z plakátku dozvěděli, naším hlavním cílem letos bylo vybudovat základy na zážitkový chodníček pro bosé nohy. Jednotlivé díly chodníčku zjara vysypeme různým materiálem jako jsou hlazené oblázky, šišky, štěpky, písek a hned jak se oteplí, budou moci děti zkoušet kontakt přírodního materiálu s jejich bosými chodidly.
I když je zahrada malá, práce bylo dost: vyhrabali jsme listí, zryli pěstební záhonek, zazimovali bylinkový záhonek, vyrobili podzimní výzdobu z dýní a hodně práce bylo s úpravou živých plotů.
Celé dopoledne se neslo v dobré pracovní náladě a radost bylo pozorovat děti, jak nadšeně pomáhají.
Na závěr se všichni ohřáli výbornou gulášovkou, kterou uvařila Marcelka a Jitka.
Nezbývá než se radovat s dobře odvedené práce a pocitu, že Vám není lhostejné v jakém prostředí tráví Vaše děti mnoho času
Proto děkujeme:
všem rodičům, babičkám a dědečkům, kteří si našli čas na jedno sobotní dopoledne a přišli
firmě pana Flesara z Letů za nezištnou pomoc, zapůjčení techniky a nářadí, za čas, věnovaný pro zlepšení prostředí našich dětí
maminkám, které poslaly něco "na zub"
zaměstnancům mateřské školy, kteří ve svém volnu přispěli svojí pomocí

6. 10. 2016

III. sobotní brigáda


3. 10. 2016

Švestkový den v MŠ

ve čtvrtek 6. října dopoledne

Na talíři švestky, tvářily se modře.
vyseděly pecky a bylo jim dobře.


Jak to asi je, tvářit se modře? Vesele, smutně, ospale, naštvaně, nebo jinak...
V tomto týdnu nás ve školce navštíví trnková babka a jelikož těch pravých divokých trnek se letos urodilo pomálu, musíme se spokojit se švestkami.
Ve čtvrtek dopoledne se budeme určitě všichni tvářit "modře", proto přijdeme v modrém oblečení, připravíme a ochutnáme švestkovou dobrotu a zahrajeme švestkové a podzimní hry.
Věříme, že si švestkový nebo trnkový den nejen užijeme, ale i procvičíme, co už o podzimu víme...

26. 9. 2016

Fond Sidus

vracíme dětem úsměvy

Už několik let se naše mateřská škola zapojuje do veřejné sbírky na podporu nemocných a potřebných dětí.
Tentokrát je připravena zábavná hra pro děti Malý zachránce, která je zaměřena na plnění úkolů z oblasti bezpečnosti, slušného a ohleduplného chování a především pomoci druhým.
Věříme, že tato hra pomůže uplatnit a rozšířit znalosti, které se budou dětem hodit v běžném životě. Hru si můžete prohlédnout všatnách a vyžádat na jednotlivých třídách. Zakoupením této hry, cena 40,- Kč přispějete na léčbu mnoha dětských pacientů.
Děkujeme.

22. 9. 2016

Barevné odpoledne


30. 8. 2016

Termín schůzky rodičů

úterý 6. září 2016 v 16.30

Vážení rodiče,
termín schůzky rodičů byl stanoven na úterý 6. září v 16. 30 hodin.
Prosíme, abyste si v tomto čase zajistili hlídání Vašich dětí, jejich účast není vhodná.
Na závěr proběhne informační schúzka Spolku přátel MŠ Lety.
Těšíme se na setkání s Vámi.

26. 8. 2016

Naše školka

sluníčková, obláčková od září je jako nová. Naše paní učitelky, vždy jsou pilné jako včelky. Pokud mi to nevěříte, přijďte, sami uvidíte

Vážení rodiče,

dnes byly na dveřích obou tříd zveřejněny seznamy dětí.
Školní rok 2016/17 začíná 1. září 2016.
Těšíme se na Vás a Vaše děti.
Pokud se nedostavíte tento den, nezapomeňte své dítě včas omluvit.
Způsob omlouvání je rozepsán v kolonce Omlouvání dětí..
Děkujeme

24. 8. 2016

Adaptační režim

pro nově přijaté děti a seznam potřebných věcí

Je to poprvé - Adaptační režim a seznam potřebných věcí


Archiv: 2014/2015 2015/2016 2013/2014 2016/2017