Pomáháte nám - děkujeme

Na tomto místě bychom chtěli děkovat všem, kteří nám nějakým způsobem pomáhají.
I malá pomoc může udělat velkou radost.
Těšíme se, že s novým školním rokem nás bude přibývat.

Obci Lety

 • za navýšení rozpočtu, který jsme použili na výmalbu, dokoupení chybějícího nábytku do koupelen a antialergických koberců pro obě třídy

Zahradnické firmě pana Flasara z Letů, která sponzorsky zajistila

 • sekání trávy na školní zahradě v průběhu prázdnin
 • stříhání a úpravu živých plotů na zahradě školy
 • dovoz trámů na vybudování bylinkové zahrádky, jejich ošetření
 • přislíbena je odborná pomoc při zakládání bylinkové zahrádky, kterou plánujeme na podzim letošního roku

Obecnímu úřadu v Neumětelích

 • za darování použitých trámů pro bylinkovou zahrádku

Ing. V. Drbohlavovi

 • za úklid, vystěhování a vybudování odkládací plochy na hračky za roletou, vrtání, šroubování, pomoc při úpravách šaten a tříd v době rekonstrukce i školního roku
 • za IT podporu, fotografování prostor MŠ a jeho volný čas

Ing. M. Šalkovi

 • za úklid, vystěhování a vybudování polic a regálů v technické místnosti vedle sborovny
 • za pomoc při vrtání, lepení, šroubování, finanční příspěvek za nákup materiálu, potřebného k těmto činnostem a také za jeho volný čas

J. Šalkové Rozsypalové

 • za zakoupení dekoračního samolepícího obrázku do třídy Obláčků, za zakoupení dekorací do koupelen obou tříd

Paním učitelkám

 • které nad rámec svých povinností, v době svého volna docházely do mateřské školy, abychom všechny potřebné práce zvládly včas

Provozním zaměstnankyním

 • za pečlivost, ochotu a velké nasazení při úklidu po malování a přípravě všech prostor uvnitř i vně mateřské školy

Paní Změlíkové - mamince naší absolventky

 • za darování pěkných hraček a knih a za to, že nám fandí a vzpomněla si na nás

Vám, kteří chodíte dětem číst

 • paní Merhulíková - babička
 • paní Zelenková - babička
 • paní Ohnůtková - maminka
 • paní Demjanenková - babička
 • pan Josef Klíma - reportér
 • paní Zdena Brunclíková - scénáristka a dramaturg ČT
 • paní Dubjelová - maminka
 • paní Hůlková - maminka
 • paní Bernášková - maminka

Manželům Zelenkovým

 • za uspořádání Dne se záchranáři a Dne v sanitce

Paní Mařánkové

 • za ušití šatů, sukýnek a šátků pro taneční kroužek

Panu Mužíkovi

 • za opravení nohou u dětských stolů ve třídě Sluníček
 • za ukázku své truhlářské dílny

Panu Druzescu

 • za darování kříd a papírů na kreslení

Panu Bolartovi

 • za darování kulatiny na zahradní kompostér

Panu Třískovi

 • za uspořádání besedy s myslivcem

Paní Moravcové

 • za vytvořený "kadeřnický salon" s ukázkou její práce

Paní Kabilkové

 • za předsednictví ve Spolku přátel MŠ Lety

Paní Klimentové

 • za tvorbu plakátů pro naše akce

Panu Skalickému

 • za výrobu dvou domečků pro hmyz

Paní Kouklové

 • za donesení časopisů pro děti

Paní Rudolfové

 • za přísun papírů na kreslení

Panu Vinaři

 • za opravu a natření židliček ve třídě Sluníček