Pomáháte nám - děkujeme

Na tomto místě bychom chtěli děkovat všem, kteří nám nějakým způsobem pomáhají.
I malá pomoc může udělat velkou radost.
Těšíme se, že s novým školním rokem nás bude přibývat.

Obci Lety

 • za navýšení rozpočtu, který jsme použili na výmalbu, dokoupení chybějícího nábytku do koupelen a antialergických koberců pro obě třídy
 • Zahradnické firmě pana Flasara z Letů, která sponzorsky zajistila

 • sekání trávy na školní zahradě v průběhu prázdnin
 • stříhání a úpravu živých plotů na zahradě školy
 • dovoz trámů na vybudování bylinkové zahrádky, jejich ošetření
 • přislíbena je odborná pomoc při zakládání bylinkové zahrádky, kterou plánujeme na podzim letošního roku
 • Obecnímu úřadu v Neumětelích

 • za darování použitých trámů pro bylinkovou zahrádku
 • Ing. V. Drbohlavovi

 • za úklid, vystěhování a vybudování odkládací plochy na hračky za roletou, vrtání, šroubování, pomoc při úpravách šaten a tříd v době rekonstrukce i školního roku
 • za IT podporu, fotografování prostor MŠ a jeho volný čas
 • Ing. M. Šalkovi

 • za úklid, vystěhování a vybudování polic a regálů v technické místnosti vedle sborovny
 • za pomoc při vrtání, lepení, šroubování, finanční příspěvek za nákup materiálu, potřebného k těmto činnostem a také za jeho volný čas
 • J. Šalkové Rozsypalové

 • za zakoupení dekoračního samolepícího obrázku do třídy Obláčků, za zakoupení dekorací do koupelen obou tříd
 • Paním učitelkám

 • které nad rámec svých povinností, v době svého volna docházely do mateřské školy, abychom všechny potřebné práce zvládly včas
 • Provozním zaměstnankyním

 • za pečlivost, ochotu a velké nasazení při úklidu po malování a přípravě všech prostor uvnitř i vně mateřské školy
 • Paní Změlíkové - mamince naší absolventky

 • za darování pěkných hraček a knih a za to, že nám fandí a vzpomněla si na nás
 • Vám, kteří chodíte dětem číst

 • paní Merhulíková - babička
 • paní Zelenková - babička
 • paní Ohnůtková - maminka
 • paní Demjanenková - babička
 • pan Josef Klíma - reportér
 • paní Zdena Brunclíková - scénáristka a dramaturg ČT
 • paní Dubjelová - maminka
 • paní Hůlková - maminka
 • paní Bernášková - maminka
 • Manželům Zelenkovým

 • za uspořádání Dne se záchranáři a Dne v sanitce
 • Paní Mařánkové

 • za ušití šatů, sukýnek a šátků pro taneční kroužek
 • Panu Mužíkovi

 • za opravení nohou u dětských stolů ve třídě Sluníček
 • za ukázku své truhlářské dílny
 • Panu Druzescu

 • za darování kříd a papírů na kreslení
 • Panu Bolartovi

 • za darování kulatiny na zahradní kompostér
 • Panu Třískovi

 • za uspořádání besedy s myslivcem
 • Paní Moravcové

 • za vytvořený "kadeřnický salon" s ukázkou její práce
 • Paní Kabilkové

 • za předsednictví ve Spolku přátel MŠ Lety
 • Paní Klimentové

 • za tvorbu plakátů pro naše akce
 • Panu Skalickému

 • za výrobu dvou domečků pro hmyz
 • Paní Kouklové

 • za donesení časopisů pro děti
 • Paní Rudolfové

 • za přísun papírů na kreslení
 • Panu Vinaři

 • za opravu a natření židliček ve třídě Sluníček