Přerušení provozu

Krásné léto

Vzkaz pro rodiče nově přijatých dětí

Africká zahradní slavnost26.6.2019 v 16:30

Platba celodenního výletu

výsledky přijímacího řízení najdete v sekci dokumenty

ZvířátkovOlšená u Hořovic

Projektový denStudánky víly Rozárky

Výpravy s lupami - změny termínů

Bublinkový den28.5.2019 - Oslava dne dětí

Letovské Máje v sobotu 25. 5. 2019

23. 5. 2019Fotografování tříd, skupin, jednotlivců

Vycházka do Řevnic v pondělí 13.5.2019jen Obláčky

Kdo to letí na koštěti?

Dopravní den v mateřské škole

Regionální výtvarná soutěž - téma Sport

Loučení se zimouMorana

Zápis pro školní rok 2019/20 se koná ve čtvrtek 13. 5. 2019

Školní zralost v pondělí 1. 4. 2019 od 16.30 hodin

Za studánkovou vílou RozárkouKe studánce nad Běštínem

Návštěva 1. třídy ZŠ Dobřichovice

Hledáme jaro - Sluníčka

Jarní probouzení pavoučků - Obláčky

O čem sní beránciDivadlo A šmytec

Děkujeme

Karneval v Sokolovněaneb Chyť se vesla u řemesla

Cvičení v Sokolovně - Sluníčka

Plavání Obláčky

Masopustní vystoupení dětí v sobotu 2.2. 2019

Cvičení v Hale Jojo-gymstředa 16. 1. 2019

Vánoční přání

Cinkání U KapličkyStříbrná neděle 16.00 hodin

Setkání před Betlémemve středu v 10.00 hodin

tvořivá dílnav úterý 4. 12. od 15 hodin

V úterý 20. 11. 2018 dopolednefotograf ve školce

Vystoupení na Svatomartinském posvícenív sobotu 10. listopadu

Výlet na Vyšehrad v úterý 23. října

Zveme vás na Drakiáduv úterý 16.10. 2018 OD 16.30

Projektový den v úterý 2. 10. 2018Studánka bez vody a Studánka lesní vody

Obláčky - výlet ke Karlickému potokuv úterý 25. 9. 2018

Fotogalerie

Vzkaz pro rodiče nově přijatých dětí

Nový školní rok - sejdeme se 3. září

Pomáháte nám - děkujeme

Na tomto místě bychom chtěli děkovat všem, kteří nám nějakým způsobem pomáhají.
I malá pomoc může udělat velkou radost.
Těšíme se, že s novým školním rokem nás bude přibývat.

Obci Lety

 • za navýšení rozpočtu, který jsme použili na výmalbu, dokoupení chybějícího nábytku do koupelen a antialergických koberců pro obě třídy
 • Zahradnické firmě pana Flasara z Letů, která sponzorsky zajistila

 • sekání trávy na školní zahradě v průběhu prázdnin
 • stříhání a úpravu živých plotů na zahradě školy
 • dovoz trámů na vybudování bylinkové zahrádky, jejich ošetření
 • přislíbena je odborná pomoc při zakládání bylinkové zahrádky, kterou plánujeme na podzim letošního roku
 • Obecnímu úřadu v Neumětelích

 • za darování použitých trámů pro bylinkovou zahrádku
 • Ing. V. Drbohlavovi

 • za úklid, vystěhování a vybudování odkládací plochy na hračky za roletou, vrtání, šroubování, pomoc při úpravách šaten a tříd v době rekonstrukce i školního roku
 • za IT podporu, fotografování prostor MŠ a jeho volný čas
 • Ing. M. Šalkovi

 • za úklid, vystěhování a vybudování polic a regálů v technické místnosti vedle sborovny
 • za pomoc při vrtání, lepení, šroubování, finanční příspěvek za nákup materiálu, potřebného k těmto činnostem a také za jeho volný čas
 • J. Šalkové Rozsypalové

 • za zakoupení dekoračního samolepícího obrázku do třídy Obláčků, za zakoupení dekorací do koupelen obou tříd
 • Paním učitelkám

 • které nad rámec svých povinností, v době svého volna docházely do mateřské školy, abychom všechny potřebné práce zvládly včas
 • Provozním zaměstnankyním

 • za pečlivost, ochotu a velké nasazení při úklidu po malování a přípravě všech prostor uvnitř i vně mateřské školy
 • Paní Změlíkové - mamince naší absolventky

 • za darování pěkných hraček a knih a za to, že nám fandí a vzpomněla si na nás
 • Vám, kteří chodíte dětem číst

 • paní Merhulíková - babička
 • paní Zelenková - babička
 • paní Ohnůtková - maminka
 • paní Demjanenková - babička
 • pan Josef Klíma - reportér
 • paní Zdena Brunclíková - scénáristka a dramaturg ČT
 • paní Dubjelová - maminka
 • paní Hůlková - maminka
 • paní Bernášková - maminka
 • Manželům Zelenkovým

 • za uspořádání Dne se záchranáři a Dne v sanitce
 • Paní Mařánkové

 • za ušití šatů, sukýnek a šátků pro taneční kroužek
 • Panu Mužíkovi

 • za opravení nohou u dětských stolů ve třídě Sluníček
 • za ukázku své truhlářské dílny
 • Panu Druzescu

 • za darování kříd a papírů na kreslení
 • Panu Bolartovi

 • za darování kulatiny na zahradní kompostér
 • Panu Třískovi

 • za uspořádání besedy s myslivcem
 • Paní Moravcové

 • za vytvořený "kadeřnický salon" s ukázkou její práce
 • Paní Kabilkové

 • za předsednictví ve Spolku přátel MŠ Lety
 • Paní Klimentové

 • za tvorbu plakátů pro naše akce
 • Panu Skalickému

 • za výrobu dvou domečků pro hmyz
 • Paní Kouklové

 • za donesení časopisů pro děti
 • Paní Rudolfové

 • za přísun papírů na kreslení
 • Panu Vinaři

 • za opravu a natření židliček ve třídě Sluníček