Mateřská škola Lety

Okres Praha-západ,
K Mateřské škole 507
25229   Lety

Škola je zařazena od 1.9.2021 do sítě škol jako školská právnická osoba. Zřizovatelem školy je Obec Lety.

Předškolní zařízení sdružuje mateřskou školu a školní jídelnu / výdejnu s kapacitou 101 dětí.

Od 1. 9. 2020 zprovozněno detašované pracoviště (Slunečná louka).
Slunečná louka
Karlštejnská 570Kontakty


Tel.: 724 267 412 ředitelna

Tel.: 778 752 205 hospodářka

IČ: 71005811

e-mail: matskola.lety@seznam.cz

číslo účtu: 0390843379/0800


Organizace


Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

Provoz školy je celodenní od 7:00 do 17:00 hod.

Kapacita školy činí 101 dětí.

Přijímání dětí probíhá v květnu kalendářního roku před zahájením nového školního roku.


Koncepční záměr – vize mateřské školy


Koncepce neboli vize naší školy je založena na předpokladu, aby každé dítě po odchodu z naší mateřské školy bylo malou hvězdou a splňovalo kritérium anagramu S. T. A. R.

DÍTĚ JE:
  S - samostatné
  T - taktní
  A - aktivní
  R - radostné

Mateřská škola má nastavenu vizi na těchto čtyřech zásadních cílech:

  • Komplexní rozvoj dítěte
  • Bezpečné prostředí pro všechny
  • Rozvoj talentu a potenciálu
  • Úspěšné ( šťastné) dítě

Naším společným cílem je vytvářet takové podmínky, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i jeho dalšího vzdělávání. Jde nám o to probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže.Projekt

ŠABLONY III OP VVV PRO MŠ LETY

byl spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY