Přerušení provozu

Krásné léto

Vzkaz pro rodiče nově přijatých dětí

Africká zahradní slavnost26.6.2019 v 16:30

Platba celodenního výletu

výsledky přijímacího řízení najdete v sekci dokumenty

ZvířátkovOlšená u Hořovic

Projektový denStudánky víly Rozárky

Výpravy s lupami - změny termínů

Bublinkový den28.5.2019 - Oslava dne dětí

Letovské Máje v sobotu 25. 5. 2019

23. 5. 2019Fotografování tříd, skupin, jednotlivců

Vycházka do Řevnic v pondělí 13.5.2019jen Obláčky

Kdo to letí na koštěti?

Dopravní den v mateřské škole

Regionální výtvarná soutěž - téma Sport

Loučení se zimouMorana

Zápis pro školní rok 2019/20 se koná ve čtvrtek 13. 5. 2019

Školní zralost v pondělí 1. 4. 2019 od 16.30 hodin

Za studánkovou vílou RozárkouKe studánce nad Běštínem

Návštěva 1. třídy ZŠ Dobřichovice

Hledáme jaro - Sluníčka

Jarní probouzení pavoučků - Obláčky

O čem sní beránciDivadlo A šmytec

Děkujeme

Karneval v Sokolovněaneb Chyť se vesla u řemesla

Cvičení v Sokolovně - Sluníčka

Plavání Obláčky

Masopustní vystoupení dětí v sobotu 2.2. 2019

Cvičení v Hale Jojo-gymstředa 16. 1. 2019

Vánoční přání

Cinkání U KapličkyStříbrná neděle 16.00 hodin

Setkání před Betlémemve středu v 10.00 hodin

tvořivá dílnav úterý 4. 12. od 15 hodin

V úterý 20. 11. 2018 dopolednefotograf ve školce

Vystoupení na Svatomartinském posvícenív sobotu 10. listopadu

Výlet na Vyšehrad v úterý 23. října

Zveme vás na Drakiáduv úterý 16.10. 2018 OD 16.30

Projektový den v úterý 2. 10. 2018Studánka bez vody a Studánka lesní vody

Obláčky - výlet ke Karlickému potokuv úterý 25. 9. 2018

Fotogalerie

Vzkaz pro rodiče nově přijatých dětí

Nový školní rok - sejdeme se 3. záříKdo jsme a kde nás najdete

Mateřská škola Lety, okres Praha-západ
K Mateřské škole 507
25229 Lety

Škola je zařazená do sítě škol k 1.1.2003 jako příspěvková organizace. Zřizovatelem školy je Obec Lety.

Předškolní zařízení sdružuje:

1. Mateřskou školukapacita: 50 dětí
2. Školní jídelnu výdejnukapacita: 60 jídel

Tel.: 724 267 412
IČ: 71005811
e-mail: matskola.lety@seznam.cz

číslo účtu: 0390843379/0800


Kudy teče řeka, mámo? Teče přece od pramene.
Kdo tam dal ten pramen, mámo? To já nevím, zeptáme se.
Příroda nám moudře říká: dala jsem vám pramínek,
teď je řada na člověku, aby chránil moji řeku...

Filozofie a strategie školy

Naše mateřská škola se nachází v regionu Poberouní, v bezprostřední blízkosti řeky Berounky.
Žijí tu převážně mladé rodiny s dětmi, mnohdy dojíždějící za prací do hlavního města. Proto bychom rádi napomohli vytvořit pocit sounáležitosti s místem, kde mateřská škola leží. Jsme si vědomi, jakou roli může v utváření tohoto vztahu sehrát předškolní dítě, které je zvídavé, touží po poznávání nových věcí, hledá si kamarády a dovede svým nadšením strhnout nejen své rodiče.

Proto chceme

  • napomoci srůstání těchto nových rodin s místem, kde se rozhodli vychovávat své děti
  • utvářet mateřskou školu jako otevřené společenství dětí, rodičů, pedagogů
  • probouzet lásku a ochranitelské postoje k životnímu prostředí a okolní živé i neživé přírodě
  • čerpat z tradic kraje a pomoci při vytváření nových v sepětí se životem mateřské školy
  • kultivovat dětskou duši, pomoci vytvářet vztah k umění

Naším cílem je vytvořit radostné, hravé a podnětné prostředí pro děti, jejich rodiče i zaměstnance.

Přejeme si, aby z mateřské školy odcházely děti, které umí pozdravit, poděkovat, omluvit se,umí podívat se zpříma do očí, umí také pomoci jiným, umí být samostatné a touží po poznání. Děti, které se k nám vždy budou rády vracet...