Kdo jsme a kde nás najdete

Mateřská škola Lety, okres Praha-západ
K Mateřské škole 507
25229 Lety

Škola je zařazená do sítě škol k 1.1.2003 jako příspěvková organizace. Zřizovatelem školy je Obec Lety.

Předškolní zařízení sdružuje:

1. Mateřskou školukapacita: 50 dětí
2. Školní jídelnu výdejnukapacita: 60 jídel

Tel.: 724 267 412
IČ: 71005811
e-mail: matskola.lety@seznam.cz

číslo účtu: 0390843379/0800


Kudy teče řeka, mámo? Teče přece od pramene.
Kdo tam dal ten pramen, mámo? To já nevím, zeptáme se.
Příroda nám moudře říká: dala jsem vám pramínek,
teď je řada na člověku, aby chránil moji řeku...

Filozofie a strategie školy

Naše mateřská škola se nachází v regionu Poberouní, v bezprostřední blízkosti řeky Berounky.
Žijí tu převážně mladé rodiny s dětmi, mnohdy dojíždějící za prací do hlavního města. Proto bychom rádi napomohli vytvořit pocit sounáležitosti s místem, kde mateřská škola leží. Jsme si vědomi, jakou roli může v utváření tohoto vztahu sehrát předškolní dítě, které je zvídavé, touží po poznávání nových věcí, hledá si kamarády a dovede svým nadšením strhnout nejen své rodiče.

Proto chceme

  • napomoci srůstání těchto nových rodin s místem, kde se rozhodli vychovávat své děti
  • utvářet mateřskou školu jako otevřené společenství dětí, rodičů, pedagogů
  • probouzet lásku a ochranitelské postoje k životnímu prostředí a okolní živé i neživé přírodě
  • čerpat z tradic kraje a pomoci při vytváření nových v sepětí se životem mateřské školy
  • kultivovat dětskou duši, pomoci vytvářet vztah k umění

Naším cílem je vytvořit radostné, hravé a podnětné prostředí pro děti, jejich rodiče i zaměstnance.

Přejeme si, aby z mateřské školy odcházely děti, které umí pozdravit, poděkovat, omluvit se,umí podívat se zpříma do očí, umí také pomoci jiným, umí být samostatné a touží po poznání. Děti, které se k nám vždy budou rády vracet...