Obláčky

DatumNázev akce
1. 10. 2019 UČITELSKÁ POHÁDKA - I. projektový den - paní učitelky hrají dětem pohádku "O Červené Karkulce"
8. 10. 2019 od 16.30 hodin DRAKIÁDA na hřišti pod Srubem
14. 10. 2019 od 9.00 hodin LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ - Mgr Barchánková
15. 10. 2019 BALÓNKOVO KOUZELNICKÉ VYSTOUPENÍ S PEJSKEM
19.10. 2019- sobota dopoledne VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
23.10. 2019 JAK SE RODÍ LOUTKA? - projektový den - Šablony pro MŠ II
28.10. 2019 STÁTNÍ SVÁTEK
29.10. a 30. 10. 2019 PODZIMNÍ PRÁZDNINY - provoz MŠ zajištěn
1.11. 2019 PŮLDENNÍ VÝLET - Čechova stodola "Dýňování"


Ve třídě Obláčků je zapsáno 25 dětí, převážně 5 – 6 letých, včetně povinně vzdělávaných dětí.
V této třídě rozvíjíme schopnost samostatného rozhodování, přebírání zodpovědnosti za svá rozhodnutí, hodnocení svých osobních pokroků, samostatné vyjadřování, smysl pro povinnost, soustředění se na hru, práci i učení, rozvoj všech očekávaných klíčových kompetencí nutných k úspěšnému zvládnutí přechodu do 1. třídy.
Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu Berounka – naše řeka poznání, který vychází z rámcově vzdělávacího programu pro předškolní věk.

V každé třídě paní učitelky zpracovávají svůj Třídní vzdělávací program, který zohledňuje věkové zvláštnosti každé třídy.

Pro každý školní rok zpracováváme roční plán školy, který vychází z evaluace roku předchozího, aktuálních společenských i přírodních situací.

Pro školní rok 2019/20 má roční plán název Od Podzimu do léta pohádka k nám přilétá. Jsme si vědomy skutečnosti, že literatura do světa dětí neodmyslitelně patří. Kdo zná malé děti, ví, že přesunutím do pohádkového světa často hledají řešení a vysvětlení pro svět reálný, který je pro jejich věk tak složitý a těžko uchopitelný. Proto má velký smysl navést je správnou cestou do pohádky. A my se v letošním školním roce pokusíme přenést do světa klasických pohádek, které nám zpestří a obohatí výuku formou dramatické výchovy , která vychází z prožitkového učení. Při něm dítě aktivním způsobem zapojuje celou osobnost. Její základní stavební jednotkou je dramatická hra a ta do života malých dětí neodmyslitelně patří. Díky těmto metodám, hrám a cvičením dítě zcela přirozeně vstupuje do bezpečného pohádkového světa, do různých rolí , do fiktivních dramatických situací, má možnost prozkoumávat, poznávat a chápat mezilidské vztahy, proniká do problému a pomáhá hledat řešení, učí se spolupracovat, komunikovat a respektovat druhé.Třída Obláčky