Obláčky


DatumNázev akce
25. 5. 2019LETOVSKÉ MÁJE - vystoupení na návsi - SOBOTA ODPOLEDNE - sejdeme se 13.30 před sálem U Kafků
27. 5. 2019 TANČÍME SRDCEM - pohybový program s prvky jógy na terase
28. 5. 2019 BUBLINKOVÝ DEN - oslava Dne dětí na zahradě MŠ
29. 5. 2019VYCHÁZKA K BEROUNCE S LUPAMI - úkol pro děti: přinést si batůžky s pitím a kdo má svoji lupu
4. 6. 2019 PROJEKTOVÝ DEN - Studánka živé a živelné vody - úkol pro děti: přijdeme v modrém
10. 6. 2019 CELODENNÍ VÝLET - Zvířátkov Olešná
26. 6. 2019 ZAHRADNÍ SLAVNOST od 16.30 hodin - téma Afrika
28. 6. 2019 ROZLUČKOVÁ OBCHŮZKA S KVĚTINAMI


Ve třídě Obláčků je zapsáno 25 dětí, převážně 5 – 6 letých, včetně povinně vzdělávaných dětí.
V této třídě rozvíjíme schopnost samostatného rozhodování, přebírání zodpovědnosti za svá rozhodnutí, hodnocení svých osobních pokroků, samostatné vyjadřování, smysl pro povinnost, soustředění se na hru, práci i učení, rozvoj všech očekávaných klíčových kompetencí nutných k úspěšnému zvládnutí přechodu do 1. třídy.
Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu Berounka – naše řeka poznání, který vychází z rámcově vzdělávacího programu pro předškolní věk.

V každé třídě paní učitelky zpracovávají svůj Třídní vzdělávací program, který zohledňuje věkové zvláštnosti každé třídy.

Pro každý školní rok zpracováváme roční plán školy, který vychází z evaluace roku předchozího, aktuálních společenských i přírodních situací.

Pro školní rok 2018/19 má náš roční plán název Studánky víly Rozárky. Děti povedeme k odpovědnému zacházení s vodou pitnou i užitkovou, důležitosti vody v krajině a v našem bezprostředním okolí.