Organizace školního roku 2021/22 a ŠVP

Začátek školního roku:ST 1. září 2021
Konec školního roku:ČT 30. června 2021
Podzimní prázdniny:ST 27. 10. – PÁ 29. 10. 2020 *
Vánoční prázdniny:ČT 23. 12. 2020 – NE 2. 1. 2021
Jednodenní pololetní prázdniny:PÁ 4. 2. 2021 *
Jarní prázdniny (Praha – západ):PO 7. 2. – NE 13. 2. 2021 *
Velikonoční prázdniny:ČT 14. 4. *
Hlavní prázdniny:PÁ 1. 7. – ST 31. 8. 2021
* provoz zajišťujeme pro předem přihlášené děti


Mateřská škola je uzavřena o všech státních svátcích.

V době hlavních prázdnin zajistíme provoz 2-3 týdny po dohodě s dodavatelem stravy. Přesný termín oznámíme s dvouměsíčním předstihem


Školní vzdělávací program „Hezky je na světě“


Motto:
„Podívej se jak je krásně, jak je krásně na světě,
vítr fouká, voda teče. Slunce vždycky najde tě.
Uděláme všechno proto, aby to tak zůstalo,
aby se nám, ani zemi nic špatného nestalo.
Vymeteme všechnu špínu, vyčistíme rybníky,
máme ještě hodně práce, svět je přece veliký!“

(M. Kružíková)


Je zpracován dle RVP PV s platností od 1.9.2020. Obsah vzdělávání vychází ze života dětí a z prostředí, ve kterém vyrůstají. My bychom si přáli, aby to byl svět radostný, aby děti vnímaly svět jako hezké místo pro své hry, uměly se těšit z maličkostí a především vnímaly proměny přírody v ročním cyklu a uvědomovaly si také možnosti její ochrany pro budoucnost.

Zvolili jsme jako motto písničku M. Kružíkové, která se stane naší hymnou.

V integrovaných tematických celcích se odráží sled života dětí v mateřské škole, který je těsně svázán s přírodou, střídajícími se ročními obdobími a s nimi spojenými tradičními svátky a zvyky.

Školní vzdělávací program se opírá o 5 integrovaných bloků, jejichž pedagogické záměry jsou závazné pro všech pět tříd. Činnostní nabídku si vytváří každá třída sama a nese tak zodpovědnost za rovnoměrné zastoupení všech vzdělávacích oblastí.


Povinnost předškolního vzdělávání

  • od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné
  • povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech a to 4 souvislé hodiny, které ředitelka školy stanovila od 8.30 – 12.30 hodin
  • povinnost není dána ve dnech školních prázdnin, jejichž rozsah stanoví MŠMT organizačním pokynem pro každý školní rok
  • dítě má právo se vzdělávat v mateřské škole po celou dobu jejího provozu