Pojďte zkusit čarovat s paní učitelkou Eliškou

Přání krásných prázdnin

Zajištění prázdninového provozu

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti

Rozloučení s předškolákyletos netradičně

Rozhodnutí o přijetí

Celodenní výlety

Letovské Májesobota 29. 5. 2021

Džunglenaše úspěchy v regionální soutěži

Na co se těšíme v květnu a červnu?

Fotografování tříd, skupin i jednotlivců

Obnovení provozu pro všechny dětiod 3. 5. 2021

Cvičíme s Kačkou- pro všechny, kteří nemůžou do školky

Platby za stravné a školné

Obnovení provozu

Provoz MŠ od 12.4.2021

Distanční výuka v týdnu od 6.4. - 9.4.2021

Vyhlášení zápisu pro školní rok 2021/22v termínu 2. - 16. 5. 2021

Jak šlo vejce na vandrpřidáte se také?

Test školní zralostiv úterý 6. 4.2021

Distanční výuka v týdnu 29.3. - 1.4.2021

Víkendová výzva - Cvičme s Kačkou

Distanční výuka v týdnuod 22.3. - 26.3.2021

Víkendová výzva Zpívejte s námi

Ponožková výzva

LEGENDA Z LETOVSKÝCH HŘBETŮ

Distanční výuka v týdnu od 15. - 19. 3. 2021

Víkendová výzva - ROZKVETLÉ PLOTY

Platby v době přerušení provozu

Distanční výuka v týdnu od 8. - 12. 3. 2021

Distanční výukav týdnu od 1. do 5. 3. 2021

Uzavření mateřské školyod 1.3. 2021

POZOR! prodloužení karantény

Nový výskyt pozitivního případu

OZNÁMENÍCovid-19

Informace pro rodiče předškoláků

Co nás čeká v únoru?

Zpřísnění opatření

PF 2021

Covid-19

Adventní čas navštívil násaneb PUTOVÁNÍ...

Zamykání řeky anebPo stopách Pána klíčů

Distanční výukav týdnu od 16. 11. 2020

Provoz v týdnu od 16.11.2020

Distanční výukav týdnu od 9. 11. 2020

Distanční výuka v týdnu od 2. 11. 2020

NOVÁ OPATŘENÍčtěte prosím pozorně

V pátek 30.10.2020 pracoviště Nad řekou nebude v provozu

Nový výskyt covid 19

Provoz od 25.10. 2020

OZNÁMENÍ

Co nás čeká na Slunečné louce

Co nás čeká Nad řekou

Bubnování - Slunečná louka

Logopedická depistáž

Organizace školního roku 2020/21 a ŠVP

Začátek školního roku:ÚT 1. září 2020
Konec školního roku:ST 30. června 2021
Podzimní prázdniny:ČT 29. 10. – PÁ 30. 10. 2020 *
Vánoční prázdniny:ST 23. 12. 2020 – NE 3. 1. 2021
Jednodenní pololetní prázdniny:PÁ 29. 1. 2021 *
Jarní prázdniny (Praha – západ):PO 8. 3. – NE 14. 3. 2021 *
Velikonoční prázdniny:ČT 1. 4. – PÁ 2. 4. 2021 *
Hlavní prázdniny:ČT 1. 7. – ÚT 31. 8. 2021
* provoz zajišťujeme pro předem přihlášené děti


Mateřská škola je uzavřena o všech státních svátcích.

V ČERVENCI 2021 bude provoz MŠ přerušen.

V měsíci SRPNU zajistíme omezený provoz dva týdny dle dohody s dodavateli stravy na jednu třídu. Termín zajištění provozu oznámíme s předstihem.


Školní vzdělávací program „Hezky je na světě“


Motto:
„Podívej se jak je krásně, jak je krásně na světě,
vítr fouká, voda teče. Slunce vždycky najde tě.
Uděláme všechno proto, aby to tak zůstalo,
aby se nám, ani zemi nic špatného nestalo.
Vymeteme všechnu špínu, vyčistíme rybníky,
máme ještě hodně práce, svět je přece veliký!“

(M. Kružíková)


Je zpracován dle RVP PV s platností od 1.9.2020. Obsah vzdělávání vychází ze života dětí a z prostředí, ve kterém vyrůstají. My bychom si přáli, aby to byl svět radostný, aby děti vnímaly svět jako hezké místo pro své hry, uměly se těšit z maličkostí a především vnímaly proměny přírody v ročním cyklu a uvědomovaly si také možnosti její ochrany pro budoucnost.

Zvolili jsme jako motto písničku M. Kružíkové, která se stane naší hymnou.

V integrovaných tematických celcích se odráží sled života dětí v mateřské škole, který je těsně svázán s přírodou, střídajícími se ročními obdobími a s nimi spojenými tradičními svátky a zvyky.

Školní vzdělávací program se opírá o 5 integrovaných bloků, jejichž pedagogické záměry jsou závazné pro všech pět tříd. Činnostní nabídku si vytváří každá třída sama a nese tak zodpovědnost za rovnoměrné zastoupení všech vzdělávacích oblastí.


Povinnost předškolního vzdělávání

  • od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné
  • povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech a to 4 souvislé hodiny, které ředitelka školy stanovila od 8.30 – 12.30 hodin
  • povinnost není dána ve dnech školních prázdnin, jejichž rozsah stanoví MŠMT organizačním pokynem pro každý školní rok
  • dítě má právo se vzdělávat v mateřské škole po celou dobu jejího provozu