PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Mateřská Škola Lety> se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu s  vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na  www.mslety.cz.

Stav souladu

Tato webová stránka je plně v souladu s  SMĚRNICÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/2102.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže:

  • Fotogalerie - fotografie, které mají obsahovou hodnotu (plakáty informující o akcích v MŠ) budou mít alternativní text popisující obsah. Ostatní fotografie bez vypovídající hodnoty budou bez alternativních textů.
  • Archiv aktualit - zpětné doplnění alternativních popisků fotografií ke starším aktualitám neni provedeno.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 20. 9. 2019.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Pro případy informování o veškerých problémech z hlediska souladu a/nebo vyžádání informací a obsahu, které jsou z rozsahu působnosti vyňaty, kontaktujte ředitelsví MŠ:

  • telefonicky na čísle 724267412
  • e-mailem na matskola.lety@seznam.cz
  • datovou schránkou (ID schránky je enyktz4)
  • osobně na adrese K Mateřské škole 507, 25229 Lety

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice se můžete obrátit přímo na MVČR.

VOLITELNÝ OBSAH

Webové stránky byly spuštěny dne 10. 5. 2012,
poslední aktualizace po zásadní revizi obsahu dne 20.9.2019.