Prázdninový provoz

Rozloučení s předškolákyve čtvrtek 25.6. dopoledne

Celodenní výlet autobusemv úterý 16. června

Rozhodnutí o přijetído školního roku 2020/2021

Námořnický bálv pondělí 1.6. - oslava Dne dětí

Aktivity v červnu

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávánív době omezení nebo přerušení provozu

Obnovení provozu mateřské školy od 25.5.2020za předem stanovených podmínek

Maminka má svátek

Příprava na "Čarodějný den"

Tvořivé činnosti tentokrát na téma Jarní louka

Nápady na tvořivé činnostitentokrát i cvičení s Kačkou

Přejeme hezké Velikonoce

Velikonoční nápady

Organizace k zápisu do MŠ Lety

Náměty na tvořivé činnosti II

Školné a stravné

Nápady na tvořivé činnosti doma i v přírodě

Nejoblíbenější Hráškovy úkoly pro předškoláky

Uzavření provozu od 17. 03. 2020

Zrušení

Informace MŠMT k uzavření škol

Jarní vycházka s batůžkytřída Obláčků

Informace k virovému onemocnění

Cvičení v sokolovněChcem být zdraví, hola, hola, pojďme cvičit do Sokola!

Malá digitální univerzita u Obláčkův pátek 17. 1. 2020

Malá technická univerzita u Sluníčekve středu 15. 1. 2020

Masopust v sobotu 11.1.2020

Vánoční přání

Zdobení stromečku pro zvířátka u Obláčkůve čtvrtek 19. 12.

Vánoční cinkáníStříbrná neděle na návsi

Obláčky- výlet vlakem do Karlštejnav pondělí 25. listopadu 2019

Vycházka k zámku - Sluníčkave čtvrtek 21. 11. 2019

Podzimní vycházkaKarlický lesík v úterý 19. 11. 2019

Svatomartinské posviceni

Podzimní fotografování

PODZIMNÍ LUCERNIČKOVÁ DÍLNA

DÝŇOVÁNÍ

Balónková show s pejskem

Výlet do Čechovy stodoly

Náš pohádkový rok

Nový školní rok 2019/20 začne 2. 9. 2019

Vykročili jsme do nového roku s přáním všeho dobrého!

Drakiáda

Provoz školy

Provoz školy je celodenní

6:30 — 16:30


Počet tříd v provozu: dvě třídy

Sluníčka — děti 3-5 let

Obláčky — děti 5-6 let


Organizace


Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.
Provoz školy je celodenní od 6:30-16:30 hod.
Kapacita školy činí 50 dětí.
Přijímání dětí probíhá v květnu kalendářního roku před zahájením nového školního roku.

Povinnost předškolního vzdělávání

  • od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné
  • povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech a to 4 souvislé hodiny, které ředitelka školy stanovila od 8.30 – 12. 30 hodin
  • povinnost není dána ve dnech školních prázdnin, jejichž rozsah stanoví MŠMT organizačním pokynem pro každý školní rok
  • dítě má právo se vzdělávat v mateřské škole po celou dobu jejího provozu

Další organizační formy jsou podrobně řešeny v řádu školy

Vzdělávání se uskutečňuje ve dvou třídách s kapacitou 25 dětí.
V 1. třídě se vzdělávají děti od 3 do 5ti let, ve 2. třídě se vzdělávají děti od 5 do 6ti let.

Vnitřní prostor obou tříd je velmi vstřícný, otevřený, propojený a umožňuje pedagogům maximálně organizovat aktivity dětí tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě, experimentování a aby mohly pracovat vlastním tempem a zapojovat se do činností.

Mateřská škola poskytuje celodenní péči. Ve všech třídách jsou vytvořeny podmínky, aby rodiče mohli, po domluvě s učitelkou, přivádět i odvádět děti podle potřeby.

Uspořádání dne je stanoveno tak, aby uspokojovalo potřeby dětí. Děti mají dostatek času i prostoru pro hru, zvolené činnosti a mají dostatek času na dokončení nebo pokračování v činnosti, hře. Dětem je dána možnost pracovat individuálně, ve skupině, účastnit se společných činností v malých, středních i velkých skupinách.

Režim dne u Sluníček

Režim dne u Obláčků

Je dostatečně dbáno na soukromí dětí, děti mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností.
Všechny činnosti plánují pedagogové tak, aby vycházely z potřeb dětí, vždy přihlíží k individuálním zájmům a potřebám dětí.


Platby

Školné

Měsíční výše úplaty za školné stanoveno zde:

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání pro rok 2019/20

Stravné

Měsíční výše úplaty za stravné stanoveno zde:

Měsíční výše úplaty za stravování pro rok 2019/20

Splatnost

Splatnost pro obě platby vždy do 15. dne v příslušném kalendářním měsíci,
platby pouze bankovním převodem, č. ú.: 0390843379/0800.