Přerušení provozu

Krásné léto

Vzkaz pro rodiče nově přijatých dětí

Africká zahradní slavnost26.6.2019 v 16:30

Platba celodenního výletu

výsledky přijímacího řízení najdete v sekci dokumenty

ZvířátkovOlšená u Hořovic

Projektový denStudánky víly Rozárky

Výpravy s lupami - změny termínů

Bublinkový den28.5.2019 - Oslava dne dětí

Letovské Máje v sobotu 25. 5. 2019

23. 5. 2019Fotografování tříd, skupin, jednotlivců

Vycházka do Řevnic v pondělí 13.5.2019jen Obláčky

Kdo to letí na koštěti?

Dopravní den v mateřské škole

Regionální výtvarná soutěž - téma Sport

Loučení se zimouMorana

Zápis pro školní rok 2019/20 se koná ve čtvrtek 13. 5. 2019

Školní zralost v pondělí 1. 4. 2019 od 16.30 hodin

Za studánkovou vílou RozárkouKe studánce nad Běštínem

Návštěva 1. třídy ZŠ Dobřichovice

Hledáme jaro - Sluníčka

Jarní probouzení pavoučků - Obláčky

O čem sní beránciDivadlo A šmytec

Děkujeme

Karneval v Sokolovněaneb Chyť se vesla u řemesla

Cvičení v Sokolovně - Sluníčka

Plavání Obláčky

Masopustní vystoupení dětí v sobotu 2.2. 2019

Cvičení v Hale Jojo-gymstředa 16. 1. 2019

Vánoční přání

Cinkání U KapličkyStříbrná neděle 16.00 hodin

Setkání před Betlémemve středu v 10.00 hodin

tvořivá dílnav úterý 4. 12. od 15 hodin

V úterý 20. 11. 2018 dopolednefotograf ve školce

Vystoupení na Svatomartinském posvícenív sobotu 10. listopadu

Výlet na Vyšehrad v úterý 23. října

Zveme vás na Drakiáduv úterý 16.10. 2018 OD 16.30

Projektový den v úterý 2. 10. 2018Studánka bez vody a Studánka lesní vody

Obláčky - výlet ke Karlickému potokuv úterý 25. 9. 2018

Fotogalerie

Vzkaz pro rodiče nově přijatých dětí

Nový školní rok - sejdeme se 3. září

Provoz školy

Provoz školy je celodenní

6:30 — 16:30


Počet tříd v provozu: dvě třídy

Sluníčka — děti 3-5 let

Obláčky — děti 5-6 let


Organizace


Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.
Provoz školy je celodenní od 6:30-16:30 hod.
Kapacita školy činí 50 dětí.
Přijímání dětí probíhá v květnu kalendářního roku před zahájením nového školního roku.

Povinnost předškolního vzdělávání

  • od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné
  • povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech a to 4 souvislé hodiny, které ředitelka školy stanovila od 8.30 – 12. 30 hodin
  • povinnost není dána ve dnech školních prázdnin, jejichž rozsah stanoví MŠMT organizačním pokynem pro každý školní rok
  • dítě má právo se vzdělávat v mateřské škole po celou dobu jejího provozu

Další organizační formy jsou podrobně řešeny v řádu školy

Vzdělávání se uskutečňuje ve dvou třídách s kapacitou 25 dětí.
V 1. třídě se vzdělávají děti od 3 do 5ti let, ve 2. třídě se vzdělávají děti od 5 do 6ti let.

Vnitřní prostor obou tříd je velmi vstřícný, otevřený, propojený a umožňuje pedagogům maximálně organizovat aktivity dětí tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě, experimentování a aby mohly pracovat vlastním tempem a zapojovat se do činností.

Mateřská škola poskytuje celodenní péči. Ve všech třídách jsou vytvořeny podmínky, aby rodiče mohli, po domluvě s učitelkou, přivádět i odvádět děti podle potřeby.

Uspořádání dne je stanoveno tak, aby uspokojovalo potřeby dětí. Děti mají dostatek času i prostoru pro hru, zvolené činnosti a mají dostatek času na dokončení nebo pokračování v činnosti, hře. Dětem je dána možnost pracovat individuálně, ve skupině, účastnit se společných činností v malých, středních i velkých skupinách.

Režim dne u Sluníček

Režim dne u Obláčků

Je dostatečně dbáno na soukromí dětí, děti mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností.
Všechny činnosti plánují pedagogové tak, aby vycházely z potřeb dětí, vždy přihlíží k individuálním zájmům a potřebám dětí.


Platby

Školné

Měsíční výše úplaty za školné stanoveno zde:

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání pro rok 2018/19

Stravné

Měsíční výše úplaty za stravné stanoveno zde:

Měsíční výše úplaty za stravování pro rok 2018/19

Splatnost

Splatnost pro obě platby vždy do 15. dne v příslušném kalendářním měsíci,
platby pouze bankovním převodem, č. ú.: 0390843379/0800.