Pojďte zkusit čarovat s paní učitelkou Eliškou

Přání krásných prázdnin

Zajištění prázdninového provozu

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti

Rozloučení s předškolákyletos netradičně

Rozhodnutí o přijetí

Celodenní výlety

Letovské Májesobota 29. 5. 2021

Džunglenaše úspěchy v regionální soutěži

Na co se těšíme v květnu a červnu?

Fotografování tříd, skupin i jednotlivců

Obnovení provozu pro všechny dětiod 3. 5. 2021

Cvičíme s Kačkou- pro všechny, kteří nemůžou do školky

Platby za stravné a školné

Obnovení provozu

Provoz MŠ od 12.4.2021

Distanční výuka v týdnu od 6.4. - 9.4.2021

Vyhlášení zápisu pro školní rok 2021/22v termínu 2. - 16. 5. 2021

Jak šlo vejce na vandrpřidáte se také?

Test školní zralostiv úterý 6. 4.2021

Distanční výuka v týdnu 29.3. - 1.4.2021

Víkendová výzva - Cvičme s Kačkou

Distanční výuka v týdnuod 22.3. - 26.3.2021

Víkendová výzva Zpívejte s námi

Ponožková výzva

LEGENDA Z LETOVSKÝCH HŘBETŮ

Distanční výuka v týdnu od 15. - 19. 3. 2021

Víkendová výzva - ROZKVETLÉ PLOTY

Platby v době přerušení provozu

Distanční výuka v týdnu od 8. - 12. 3. 2021

Distanční výukav týdnu od 1. do 5. 3. 2021

Uzavření mateřské školyod 1.3. 2021

POZOR! prodloužení karantény

Nový výskyt pozitivního případu

OZNÁMENÍCovid-19

Informace pro rodiče předškoláků

Co nás čeká v únoru?

Zpřísnění opatření

PF 2021

Covid-19

Adventní čas navštívil násaneb PUTOVÁNÍ...

Zamykání řeky anebPo stopách Pána klíčů

Distanční výukav týdnu od 16. 11. 2020

Provoz v týdnu od 16.11.2020

Distanční výukav týdnu od 9. 11. 2020

Distanční výuka v týdnu od 2. 11. 2020

NOVÁ OPATŘENÍčtěte prosím pozorně

V pátek 30.10.2020 pracoviště Nad řekou nebude v provozu

Nový výskyt covid 19

Provoz od 25.10. 2020

OZNÁMENÍ

Co nás čeká na Slunečné louce

Co nás čeká Nad řekou

Bubnování - Slunečná louka

Logopedická depistáž

PLATBY


Úplata za předškolní vzdělávání:
(dle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., školský zákon)
je stanovena na 800,- Kč měsíčně (od 1. 9. 2020)

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání pro rok 2020/21

Výše stravného:
(dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., školský zákon)
Měsíční výše úplaty za stravování pro rok 2020/21

Odhlašování jídla – nepřítomnost dítěte:
Odhlášení dítěte a jídla na daný den je možné nejdéle do 8.00 hod.
v obou budovách na telefonu 778 752 205 (hospodářka) nebo e-mail omluvenky@mslety.cz. Později již bude započítáno celodenní stravné.

Způsob platby školného a stravného:

Platby školného a stravného se provádí pouze bezhotovostně, příkazem z Vašeho účtu na školní účet 0390843379/0800 se splatností do 15. každého měsíce pod variabilním symbolem vašeho dítěte, který jste obdrželi ve své třídě.
Doporučujeme nastavit trvalý příkaz na 750 Kč měsíčně ( září – červen).
Odhlášené pokrmy budou odečteny v záloze na následující měsíc. Přeplatek bude vyrovnán do nuly 1× ročně k 30. 6., na účet plátce bude zaslán začátkem července.

Jakékoliv změny je plátce povinen včas oznámit (zrušení, změna účtu apod.).

Informace podává hospodářka MŠ, Marcela Jandusová od 7.00 do 15.00 hod., telefon 778 752 205.

Upozornění pro rodiče dětí s odkladem školní docházky o hrazení školného:
Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.


Osvobození od úplaty školného:
Osvobozen od úplaty školného bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek (§20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb.), nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb.) a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy. Vyhláška č. 14/2005 §6.


Hrazení školného a stravného o prázdninách:
Během letních prázdnin je školka na jeden měsíc uzavřena. Informaci, o který měsíc se jedná v daném roce, najdete na nástěnkách a školním webu. V měsíci, kdy je MŠ uzavřena, se školné neplatí. Úhrada školného a stravného za prázdninový měsíc se provádí do tří dnů po nástupu dítěte k prázdninové docházce.


DEN V MŠ

Provoz školy v budově Slunečná louka:6.30 – 16.30 hod.
Provoz školy v budově Nad řekou:6.30 – 16.30 hod.

Děti přichází do tříd nejdéle v 8.30 hod., mimořádné pozdní příchody je nutné nahlásit telefonicky nejpozději do 8.30 hod.
Domů se rozchází v poledne od 12.30 do 13.00 hod., odpoledne od 14.30 do 16.25 hod., v jiných časech po individuální dohodě.
Žádáme rodiče o dochvilnost, děkujeme.

Časový harmonogram režimových prvků:

6:30 – 8.30Volné hry a činnosti dle volby dětí, individuální práce, komunitní kruh
8:30 - 9.00Pohybové činnosti
9.00 – 9.15Hygiena, přesnídávka
9.15 – 10.00Řízená činnost
10.00 – 12.00Pobyt venku
12.00 – 13.00Hygiena, oběd
13.00 – 13.30Příprava na odpočinek, odpočinek, četba, poslech hudby
13.30 – 14.15Odpočinek, klidné hry, relaxační činnosti
14.15 – 14.45Hygiena, svačina
14.45 – 16.30Zájmové činnosti, činnosti dle výběru dětí ve třídě nebo na zahradě

Rodiče převlékají děti v šatně, věci ukládají podle značek dítěte do označených poliček a skříněk. Oblečení je třeba označit tak, aby nemohlo dojít k záměně.

Rodiče jsou povinni děti přivádět až do třídy a osobně je předat, neponechávají děti v šatně nikdy samotné. Odpoledne si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu.

Děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené.

Seznam věcí, které děti do školky potřebují, ale také rady na cestu naleznete ZDE.

Další informace o provozu školy naleznete ve ŠKOLNÍM ŘÁDU.