Sluníčka


DatumNázev akce
2. 12.- 6. 12. 2019 pohádkový týden ČERTI UŽ JSOU TADY, TŘESOU SE NÁM BRADY
5. 12. 2019 dopoledne MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA ve školce
10. 12. 2019 dopoledne "ANDĚLSKÉ POŽEHNÁNÍ" - s Pavlou S. Krátkou - projektový den - Šablony pro MŠ II
11. 12. 2019 v 9. 00 ANDĚLÍČEK TONÍČEK - pohádka v Městečku
15. 12. 2019 od 15.30 hodin STŘÍBRNÁ NEDĚLE - CINKÁNÍ U KAPLIČKY - vystoupíme s dětmi, stánek s výrobky, sejdeme se u mateřské školy
16. 12. 2019 dopoledne NADÍLKA PRO ZVÍŘÁTKA - vycházka podél Berounky
18.12. 2019 dopoledne JEŽÍŠEK VE ŠKOLCE - nadílka, ochutnávka cukroví, koledy s housličkami
20.12. 2019 v 9.30 ČAS ZÁZRAKŮ - vánoční pohádku zahraje Dobře naladěné divadlo


Ve třídě Sluníček je zapsáno 25 dětí ve věku převážně 3 -4 let.
V této třídě pomáháme dětem k úspěšné adaptaci, seznámení s novým prostředím, prohloubení vztahů mezi dětmi, zobecnění sociálních dovedností, aktivizací nabízených činností, rozvoji dílčích kompetencí.
Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu Berounka – naše řeka poznání, který vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní věk.

V každé třídě paní učitelky tvoří svůj Třídní vzdělávací program, který zohledňuje věkové zvláštnosti dětí.

Pro každý školní rok zpracováváme roční plán školy, který vychází z evaluace roku předchozího, aktuálních společenských i přírodních situací.

Pro školní rok 2019/20 má roční plán název Od Podzimu do léta pohádka k nám přilétá. Jsme si vědomy skutečnosti, že literatura do světa dětí neodmyslitelně patří. Kdo zná malé děti, ví, že přesunutím do pohádkového světa často hledají řešení a vysvětlení pro svět reálný, který je pro jejich věk tak složitý a těžko uchopitelný. Proto má velký smysl navést je správnou cestou do pohádky. A my se v letošním školním roce pokusíme přenést do světa klasických pohádek, které nám zpestří a obohatí výuku formou dramatické výchovy , která vychází z prožitkového učení. Při něm dítě aktivním způsobem zapojuje celou osobnost. Její základní stavební jednotkou je dramatická hra a ta do života malých dětí neodmyslitelně patří. Díky těmto metodám, hrám a cvičením dítě zcela přirozeně vstupuje do bezpečného pohádkového světa, do různých rolí , do fiktivních dramatických situací, má možnost prozkoumávat, poznávat a chápat mezilidské vztahy, proniká do problému a pomáhá hledat řešení, učí se spolupracovat, komunikovat a respektovat druhé

.


Třída Sluníčka