Sluníčka
DatumNázev akce
25. 5. 2019LETOVSKÉ MÁJE - vystoupení na návsi - SOBOTA ODPOLEDNE - sejdeme se 13.30 před sálem U Kafků
27. 5. 2019 TANČÍME SRDCEM - pohybový program s prvky jógy na terase
28. 5. 2019 BUBLINKOVÝ DEN - oslava Dne dětí na zahradě MŠ
29. 5. 2019VYCHÁZKA K BEROUNCE S LUPAMI - úkol pro děti: přinést si batůžky s pitím a kdo má svoji lupu
4. 6. 2019 PROJEKTOVÝ DEN - Studánka živé a živelné vody - úkol pro děti: přijdeme v modrém
10. 6. 2019 CELODENNÍ VÝLET - Zvířátkov Olešná
26. 6. 2019 ZAHRADNÍ SLAVNOST od 16.30 hodin - téma Afrika
28. 6. 2019 ROZLUČKOVÁ OBCHŮZKA S KVĚTINAMI


Ve třídě Sluníček je zapsáno 25 dětí ve věku převážně 3 -4 let.
V této třídě pomáháme dětem k úspěšné adaptaci, seznámení s novým prostředím, prohloubení vztahů mezi dětmi, zobecnění sociálních dovedností, aktivizací nabízených činností, rozvoji dílčích kompetencí.
Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu Berounka – naše řeka poznání, který vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní věk.

V každé třídě paní učitelky tvoří svůj Třídní vzdělávací program, který zohledňuje věkové zvláštnosti dětí.

Pro každý školní rok zpracováváme roční plán školy, který vychází z evaluace roku předchozího, aktuálních společenských i přírodních situací.

Pro školní rok 2018/19 má roční plán název Studánky víly Rozárky. Děti povedeme k odpovědnému zacházení s vodou pitnou i užitkovou, důležitosti vody v krajině a v našem bezprostředním okolí.